__CONFIG_group_edit__{}__CONFIG_group_edit__

Politică evenimente și cursuri

Aceasta este politica privind evenimentele și cursurile noastre, care împreună cu politica de utilizare acceptabilă și termenii și condițiile stabilesc termenii sub care MASTER IT vă permite să utilizați acest site şi serviciile sale. Vă rugăm să citiți cu atenție termenii acestei politici, întrucât folosirea serviciilor indică faptul că sunteți de acord să respectați și să vă asumați cele de mai jos.

NATURA SERVICIILOR FOLOSITE

Informațiile conținute în acest site web și serviciile furnizate sunt de natura generala. Dacă doriţi să aplicaţi informaţiile primite prin intermediul acestui website sau a serviciilor oferite, autorii nu îşi asumă răspunderea pentru hotărârile pe care le veţi lua, nici pentru acţiunile pe care le veţi întreprinde sau pentru consecinţele care decurg din acestea.
Scopul nostru este să venim în sprijinul dezvoltării și realizării obiectivelor dvs. în cadrul sesiunilor/evenimentelor la care ați ales să vă alăturați. Cu toate acestea, rezultatele de succes vor necesita angajamentul dumneavoastră. Acuratețea sau eficiența oricăror servicii nu pot fi garantate, deși vă putem asigura angajamentul nostru pentru îndeplinirea cu succes a serviciilor. Taxele de sesiune/evenimente nu sunt rambursabile.
Informaţiile, materialele, resursele oferite au caracter strict orientativ.
MASTER IT nu este răspunzător pentru nici o pierdere a profitului, bunurilor, sănătăţii, reputaţiei, și / sau pierderi similare, indiferent de cauză, drept urmare a folosirii serviciilor oferite, iar răspunderea noastră totală în contract este limitată la prețul total plătit de dvs. pentru servicii, indiferent dacă este din neglijență sau încălcare a contractului.

CONFIDENȚIALITATEA

Toate informaţiile furnizate în cadrul întâlnirilor noastre sunt strict confidenţiale (exceptând situaţiile exceptionale când legea solicita altfel). "Informații confidențiale" înseamnă informații sub orice formă referitoare la dvs. pe care le obținem în legătură cu furnizarea de servicii și faptul că vă furnizăm servicii, dar exclude (1) informațiile pe care ni le permiteți să le publicăm și (2) informații pe care le publicați.

TAXA DE PARTICIPARE

Taxele de participare se achita înainte de furnizarea serviciilor.
Sesiunile/evenimentele vor începe și vor termina la timp, indiferent de momentul în care vă înscrieți într-o sesiune.
Toate costurile și cheltuielile pentru participarea la sesiuni/evenimente (cum ar fi călătoriile, cazarea, cheltuielile de subzistență și alte cheltuieli) sunt responsabilitatea dvs.
MASTER IT îşi rezerva dreptul de a suspenda accesul la toate serviciile până când plata este efectuată în întregime.
Din momentul solicitării serviciului, sunteți imediat responsabil pentru taxele totale ale întregului serviciu. Dacă anulați sau încetați să participați la sesiuni/evenimente din orice motiv, nu aveți dreptul la o rambursare și sumele care nu sunt încă plătite pentru serviciile rezervate rămân datorate și plătibile.
Participarea la sesiuni/evenimente este nominală şi nu poate fi cedata unei alte persoana decat cu acordul MASTER IT.
Ne rezervăm dreptul de a refuza accesul la servicii la discreția noastră.

ANGAJAMENTELE NOASTRE

Vom oferi serviciile cu o grijă, abilitate și amabilitate rezonabilă. În afară de aceasta, datorită naturii trainingului, nu putem și nici nu garantăm nici un rezultat particular. Cele mai bune rezultate vor fi obținute de cei implicatI si perseverenti.
Dacă trebuie să reprogramăm orice sesiune, vom oferi cât mai multă atenție posibilă schimbărilor, desi vom lua toate măsurile rezonabile pentru a evita această situaţie.
Programele nu sunt destinate sau recomandate ca substitut pentru orice tip de asistență profesională legale, medicale, sau de altă natură.
Dacă oricare reprezentant MASTER IT este împiedicat sau întârzie să îşi îndeplinească obligațiile prin actul sau omisiunea dvs. sau prin orice circumstanțe care nu pot fi controlate în mod rezonabil de noi, nu va fi răspunzător pentru niciun fel de costuri, cheltuieli sau pierderi suferite de dvs. care apar direct sau indirect din o astfel de anulare sau întârziere.
MASTER IT îşi rezerva dreptul de a anula, amâna sau modifica oricare dintre serviciile pe care le oferă, fără a vă anunța în prealabil. Sunteţi de acord ca MASTER IT nu va fi răspunzător față de dumneavoastră sau de către terţi pentru orice consecinţă care decurge din această. Totuşi, în aceasată situaţie, vom lua toate măsurile rezonabile pentru a vă informa în timp util de orice modificare consideram necesar.

ANGAJAMENTELE DVS.

Când participați la evenimente, recunoașteți și sunteți de acord să respectaţi legea şi drepturile celorlalţi participanţi sau reprezentanţi MASTER IT, evitând cu stricteţe orice activitate orice activitate frauduloasă şi orice comportament care deranjează orice altă persoană sau este posibil să o facă;

Comportamentul dvs. față de reprezentanţii MASTER IT şi alți participanți trebuie să fie politicos, respectuos și amabil. Recunoaștem că uneori provocarea poate fi potrivită și utilă, dar comportamentul ofensator sau ostil față de sau în raport cu alți participanți este strict interzis.
Nu veți posta materiale sau nu faceți comentarii care sunt susceptibile sau intenționează să încalce sau să încalce drepturile oricărei persoane, defăimătoare, obscene, explicite sexual, discriminatorii, violente, amenințătoare, promovând activități ilegale sau sunt susceptibile sau intenționate să înșele orice persoană, să hărțuiască sau să provoace anxietate oricărei persoane sau să ducă în eroare.
Nu veți promova sau vinde produse sau servicii altor participanți în timpul vreunei părți a serviciilor oferite fără consimțământul nostru prealabil.
În cazul în care o sesiune este organizată în locații terțe, sunteți de acord să respectați politicile și regulile locației (de exemplu, în ceea ce privește siguranța la incendiu). Sunteți de acord să rambursați integral și să ne despăgubiți împotriva oricărei reclamații din partea unei terțe părți (și a costurilor și cheltuielilor asociate acesteia (inclusiv taxe profesionale)) rezultate din acțiunile sau inacțiunile dvs. în timp ce vă aflați la un loc terț.

Vă rugăm să respectați Termenii de utilizare a site-ului și Politica de utilizare acceptabilă, așa cum este stabilit din timp în timp pe site-ul nostru www.masterit.ro  Ne rezervăm dreptul de a refuza accesul la servicii la discreția noastră.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Recunoașteți și sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi prelucrate de către și în numele MASTER IT ca parte care vă va furniza serviciile. MASTER IT este proprietarul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și toate celelalte drepturi în materialele și conținutul pe care le foloseşte în cadrul sesiunilor/evenimentelor.
Nu aveți dreptul să copiați, să reproduceți, să publicați, să difuzaţi, să vindeți sau să puneți la dispoziția unei terțe părți în vreun fel vreunul din conținutul său materialele pe care le folosim în sesiuni/evenimente.
Puteți utiliza tot sau orice conținut sau material prezentat în sesiuni/evenimente numai pentru uzul dvs. și pentru alte utilizări cu care suntem de acord în scris în prealabil.
Nu puteți, fără consimțământul scris prealabil, să efectuați înregistrări audio sau video ale sesiunilor/evenimentelor noastre sau ale oricărei părți a acestora.
Recunoașteți și sunteți de acord că putem face din când în când înregistrări (audio și / sau vizuale și / sau fotografice) ale sesiunilor la care participați. Ne autorizați să folosim imaginea și vocea în astfel de înregistrări fără consimțământul dvs. sau alte condiții de la dvs. Putem folosi astfel de înregistrări și le putem edita, copia, adapta, traduce sau adăuga în scopul său în promovarea programelor sau evenimentelor viitoare sau în crearea de programe sau produse viitoare.

În cazul în care nu doriţi să fiţi fotografiat sau înregistrat, vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa organizatorilor/prestatorilor serviciilor înainte de începerea acestora.

ALTE DISPOZIȚII

Recunoașteți și sunteți de acord că prezentul acord constituie întregul acord și înțelegere dintre noi și înlocuiește orice înțelegere anterioară între noi referitoare la furnizarea serviciilor.
Părțile sunt de acord că nu se vor angaja în vreun comportament sau comunicare, publică sau privată, concepute sau intenționate sau care ar putea să îl denigreze pe celălalt.

Dacă aveți întrebări sau comentarii, vă rugăm să luaţi legătura cu noi pe e-mail la hello@masterit.rosau să ne sunați direct la +4 (0) 78 886 091.