__CONFIG_group_edit__{}__CONFIG_group_edit__

 CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Îmi ofer consimțământul în mod expres, liber, neechivoc și în deplină cunoștință de cauză pentru utilizarea datelor mele personale în următoarele scopuri:
- introducerea datelor mele personale în baza de date proprie a MASTER IT în scop de marketing și publicitate, resurse umane și alte activități ce au ca finalitate dezvoltarea imaginii pe piața pe care activează MASTER IT
- utilizarea datelor mele personale pentru transmiterea de newslettere, invitații, informații, reclame și altele asemenea cu privire la articolele publicate pe blogul administrat de MASTER IT și la produse/servicii, cursuri noi lansate sau care urmează a fi lansate de către MASTER IT și cu privire la evenimente viitoare, seminarii gratuite susținute de către MASTER IT
-utilizarea datelor personale pentru comunicarea de oferte de bunuri și/sau servicii,
- utilizarea datelor personale pentru transmiterea de produse gratuite din partea MASTER IT
- transmiterea datelor personale către persoane fizice și/sau juridice furnizoare de servicii pentru MASTER IT (marketing, PR, prestări servicii promovare – platforme de promovare, Google tag manager, Google Analytics, Facebook, Instagram, prestări servicii financiar contabile, prestări servicii juridice, platforme de promovare, rețele de socializare etc.), fără a fi făcute publice, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, precum și a cazurilor în care însăși prestarea servciilor o impune.

Declar pe propria răspundere că:
- Am fost informat cu privire la categoriile de date cu caracter personal ce pot fi prelucrate de către operator în baza prezentului consimțământ, respectiv: nume, prenume, vârstă, adresa, datele complete din cartea de identitate, adresa de e-mail, număr de telefon, IP;
- Am fost informat cu privire la identitatea Operatorului, respectiv: INTENSA TRAINING SRL, cu sediul pe str. Bucuresti, nr. 74, et. 1, jud. Cluj, J12/6458/2015, CUI 38503719 sau companiile asociate;
-Am fost informat cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor: Ioana Neamtu, numar de telefon +4 (0) 78886091, adresa de e-mail hello@masterit.ro.
- Am fost informat cu privire la scopul prelucrării datelor personale, conform celor menționate în cuprinsul prezentului document;
- Am fost informat cu privire la faptul că datele mele personale vor fi stocate pentru durata maxima admisă de lege.
- Am fost informat despre faptul că, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediată pe adresa Cluj-Napoca, str. București, nr. 74, etaj 2, jud. Cluj, pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: dreptul de acces la datele mele personale; dreptul de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării datelor personale, dreptul de a mă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage prezentul consimțământ în orice moment, fără ca legalitatea prelucrării anterior retragerii consimțământului să fie afectată;
- Am fost informat despre dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Data ultimei actualizări: noiembrie 2020

Dacă aveți întrebări sau comentarii, vă rugăm să luaţi legătura cu noi pe e-mail la hello@masterit.ro sau să ne sunați direct la +4 (0) 78886091 și vă răspundem cu plăcere.